Ochrana osobních údajů

Jan Kubát - provozovatel stránek www.kubatkuze.cz tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji uvedenými při registraci nebo nákupu zboží kupujícím, bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozovatel použije získané údaje pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů k provozování svých služeb a k marketingovým účelům. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas.

Kupující má právo kdykoli písemně požádat provozovatele, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu.